ارتباط با ما

نشانی:  اصفهان - بلوار کشاورز - کوی امیریه - میدان گل ها - جنب مجموعه ورزشی زیتون - سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

 کد پستی: 8174833141

 تلفن 4- 37815360 031

 نمابر: 37815360 031

 سایت سازمان: www.agriengs.ir

صفحه اینستاگرام: https://www.instagram.com/esfahananreo

کانال تلگرام: https://t.me/esfahananreo


حامیان مالی رویداد